Prodejna
Pracovní doba:
pondělí-pátek: 10:00-15:00 hod.
Schůzky v jinou dobu po dohodě.
Pražská třída 591
Hradec Králové 4, 500 04
+420 774 518 974
p. Tomek
+420 776 890 808
prodejna

Anhydritové podlahy

Anhydritové podlahy lze využít v rodinných domech, bytech, administrativních budovách i průmyslových stavbách, v novostavbách i rekonstrukcích všech druhů nemovitostí, občanské vybavenosti a podobně. 
Kalkulace zdarma
 
 Logo Starfloor

 

Lité podlahy

Lité podlahy na bázi anhydritu představují novou generaci podlahových hmot, které jsou určeny pouze pro vnitřní prostory. Díky svým vlastnostem předčí v tlaku i ohybu klasické betonové podlahy. Zvláště vhodné jsou pak pro efektivní využití elektrického i teplovodního podlahového topení.

anhydritové podlahy

Anhydritové lité podlahy a jejich výhody

Anhydritové lité podlahy v často nahrazují původní betonové podlahy. 

Pojďte se podívat, v čem jsou výhody této krytiny, která je ideálním podkladem pro vinylovou podlahu.

 • výborná pevnost v tlaku a ohybu oproti tradičním cementovým potěrům
 • díky své samonivelační schopnosti vytváří ideálně rovnou plochu
 • zkrácení doby stavby
 • ideální pro podlahové topení díky výborné tepelné vodivosti
 • je vhodný pro všechny typy nášlapných vrstev bez nutnosti stěrkování
 • bez nutnosti vyztužení
 • biologická nezávadnost
 • dokonalé obklopení trubek materiálem (při použití podlahového topení)
 • cenově srovnatelná s klasickou podlahou

Proč anhydrit nestěrkujeme, ale brousíme?

Na lité anhydritové podlahy používáme osvědčený materiál značky MORFICO. Anhydritovou podlahu neupravuje nivelační stěrkou, ale mechanicky brousíme a penetrujeme. Tím výrazně šetříme čas na stavbě a zároveň finance investorů na celkovou realizaci.

Na anhydrit poskytujeme garanci i plnou záruku, vynechaní nivelační stěrky sníží celkové náklady na realizaci, a přitom je kvalita a rovnost litého podkladu na nejvyšší úrovni. Zajímá vás více? Kontaktujte nás, rádi vás s naší technologií seznámíme.

Čtěte:

Před pokládkou podlahové krytiny musí zákazník zabezpečit ideální podmínky k pokládce.

 1. Vlhkost podkladu anhydrid 0,3/0,5 %, beton 1,8/2,0% . (Vytápěné/nevytápěné).
 2. Vlhkost vzduchu nesmí přesáhnout 60%, teplota podkladu 18 - 20 °C.
 3. V letních slunečných dnech je nutné velké zasklené plochy zakrýt a v zimním období při podlahovém topení natopit požadovanou teplotu a 72 hodin po pokládce garantovat stejné klima
 4. Až poté je možné natopit podklad, avšak maximálně na 28 °C na povrchu podlahy.
 5. Minimální teplota podlahy nesmí klesnout pod 17 °C.
 6. Položená podlaha je pochozí cca 24 hodin po pokládce.
 7. Lepidlo má úplnou pevnost až po 72 hodinách po pokládce.

   Graf nátopné zkoušky pro vytápěné potěry

  Úspěšná nátopná zkouška je jedna z podmínek pro zahájení pokládky vinylové podlahy

  Důležitost topné zkoušky

 • Podlahář se s vytápěným potěrem setká poprvé v okamžiku, kdy jde zaměřit zakázku. Zeptá se na stáří betonového, či anhydritového potěru a pokud je vytápěn, zdali proběhla topná zkouška. Pokud nebyla provedena topná zkouška, nedoporučujeme pokládku zahájit.
 • Je totiž nutné brát zřetel na to, že při prvním ohřevu nastane uvolnění velkého množství tzv. krystalicky vázané vody. Ta zvýší vlhkost v podkladu a to po určité době nenávratně poškodí hotovou podlahovou krytinu a u anhydritových potěrů, poškození samotného anhydritu.
 • Topná zkouška se skládá z několika cyklů a jedním je i tzv. přetopení podlahy. Do systému se vpustí voda o teplotě vyšší než 60°C (u anhydritu stačí teplota vyšší než 45°C). Ohřátím se začne uvolňovat krystalicky vázaná voda, která se stane vodou normální. Je tedy nutné vodu dostat z podkladu pryč.
 • Začátek topné zkoušky by měl nastat nejdříve po 28 dnech od aplikace potěru. Pro nejrychlejší zbavení zbytkové vlhkosti, je potřeba po topné zkoušce nechat podlahu vychladnout, pořádně vyvětrat, potom zatopit na předepsanou teplotu, která by neměla být vyšší jak 35°C a zajistit větrání.
POTĚR Cementový Anhydritový
Minimální tloušťka
pod rozvodem
min. 45 mm min 35 mm
Doba prohřátí 3,4 hod. 1,8 hod
Nabývání až 0,9 mm/m až 0,9 mm/m
Smršťování až 1,2 mm/m až 0,03 mm/m

 Materiály nejčastěji používané k vytvoření podkladu na stavbách jsou betonová směs a anhydrit.

A/ Betonová směs

Jedná se o umělý slepenec ze směsi cementového pojiva, kameniva a vody. Zdá se, že jeho příprava je jednoduchá, ale v postupu se často chybuje. Známa rada ze staveb zní: „vraž tam lopatu cementu, pět písku a s vodou šetři, ať je to sušší a dřív to vyschne“. Tak vznikne  betonová směs podivných parametrů, jejíž oprava je vždy finančně i časově náročná. 
  

Ukázka nekvalitního betonu.

Základním ukazatelem nedostatku vody ve směsi jsou kuličky nerozmíchaného cementového pojiva a drolící se kamenivo pod tenkou krustou na povrchu.

Procesy zrání:


Hydratace

proces, při kterém vstupuje voda do směsi a směs pak z kašovitého stavu přechází do stavu tuhé a pevné hmoty.
  15-20°C ……………..………. hydratace nerušeně probíhá
 nad 20°C……………….……... hydratace probíhá intenzivněji
 pod 15°C………………..……. hydratace se zpomaluje
 pod  5° C………………...…… hydratace se zastavuje
Proto je u většiny výrobků doporučena teplota okolí a podkladu nejméně + 5 °C!

Tvrdnutí

zpočátku probíhá intenzivně, pak se zpomaluje a zpomaluje, až se prakticky zastaví. Za konečnou pevnost cementu se považuje pevnost po 28 dnech. Při laboratorních zkouškách i v praxi se prokázalo, že používáním cementů kategorie CEM II se doba vyzrání a dotvarování betonové desky prodlužuje až na dvojnásobek, tedy 56 dnů!!! Zároveň s tím se prodlužuje i doba vysychání.
 Cement kategorie CEM I  = slínek a sádrovec, 95-100% slínku
 Cement kategorie CEM II = směsný cement = slínek, sádrovec, struska, popílek, vápenec atd.

Nabývání

je přirozeným jevem hydratace cementů na bázi portlandského slínku. Nabývání je menší než smršťování. Doporučuje se vždy použít vhodnou dilatační pásku na všechny svislé konstrukce.
Smršťování – nastává, hydratuje-li cement na vzduchu, a je způsobeno odpařující se vodou. Smršťování je tím větší, čím více směsové vody bylo použito a čím je okolní prostředí sušší.

B/ Anhydrit

Anhydritový potěr se skládá ze síranu vápenatého, což je kosočtverečný minerál. Další příměsí je kamenivo a různé pryskyřice. Obecně ustálenou mýlkou je to, že v anhydritovém potěru nenastávají objemové změny. Změny nastávají, jen na rozdíl od cementových potěrů, dochází k minimálnímu smrštění. Nabývání je téměř identické, proto jsou vždy oddilatovány svislé konstrukce. Smrštění je takřka nulové a zároveň vzniká vysoká pevnost. Z tohoto důvodu není nutné provádět vetší tloušťky potěru -  minimální tloušťka pro spojené potěry je 30 mm a pro plovoucí již od 35 mm (podle typu potěru a výrobce).

 1. Realizace vinylových podlah - závazné pokyny =>>
 2. Úskalí podkladů pro podlahové krytiny =>>