Prodejna
Pracovní doba:
pondělí-pátek: 10:00-15:00 hod.
Schůzky v jinou dobu po dohodě.
Pražská třída 591
Hradec Králové 4, 500 04
+420 774 518 974
p. Tomek
+420 776 890 808
prodejna

Odtrhové zkoušky

Odtrhové zkoušky (certifikované) jsou důležité pro zajištění trvanlivosti nové podlahy

Jsme firma, která realizuje podlahy. Zmařit naši práci může nekvalitní podklad pod nově položenou podlahou. Ten bývá velmi často z betonu různé kvality. Časem a vlivem dalších okolností se stává nestabilním. Beton může být nekvalitní (někdo šetřil na materiálu). Proto děláme, tam kde je to nutné, odtrhové zkoušky.

Provádíme odtrhové zkoušky - měření tahové pevnosti kolmo
k povrchu.

Přístoj pro provádění odtrhových zkoušekPřístoj pro provádění odtrhových zkoušekPřístoj pro provádění odtrhových zkoušekPřístoj pro provádění odtrhových zkoušek

Smyslem odtrhových zkoušek je kontrola:

  • kvality podkladu (kohezní pevnosti)
  • ke stanovení kvality povrchové úpravy (adhezní pevnost dvou a vícevrstvých systémů) resp. k určení vzájemné přídržnosti jednotlivých nanesených vrstev

Proč a kdy je nutná odtrhová zkouška před instalací podlah?

  1. Díky použití přístroje na provedení odtrhové zkoušky zjistíme kvalitu a pevnost podkladu. To je důletité pro úspěšné nanesení povrchové vrstvy pro jakoukoliv podlahu.
  2. Zkoušku provádíme vždy, když si nejsme stoprocentně jisti kvalitou podkladu. Tehdy nemůžeme pokračovat v pokládce finální podlahy. PROTO DĚLÁME ODTRHOVOU ZKOUŠKU.

Při realizaci podlahy naší firmou - služba provedení odtrhové zkoušky je zdarma.

Odtrhové zkoušky děláme i na zakázku pro jiné subjekty.

Způsob provedení odtrhové zkoušky za pomoci speciálního odtrhového přístroje.

  1. Povrchová úprava se prořízne až do základního materiálu korunkovým vrtákem (ruční frézkou) potřebného normalizovaného průměru. Tím je zajištěna (definována) přesná měřená plocha.
  2. Vhodným lepidlem se přilepí na měřené místo zkušební terč.
  3. Po vytvrzení lepidla se připojí ke zkušebnímu terči odtrhový přístroj COMTEST®OP1 S. Otáčením zatěžovacího ramene (vratidla) se zkušební terč zatěžuje.

Měřící jednotka je vybavena akustickou indikací překročení optimální rychlosti zatěžování. Během zkoušky neustále přepočítává nárůst zatěžovací síly. Při překročení nastaveného limitu (např. 100N/s) informuje zkušebního technika zapípáním. Terč se zatěžuje až do odtržení. Na displeji elektronické měřící jednotky se odečte maximální dosažené napětí zpravidla na terči o průměru 50mm.