Prodejna
Pracovní doba:
pondělí-pátek: 10:00-15:00 hod.
Schůzky v jinou dobu po dohodě.
Pražská třída 591
Hradec Králové 4, 500 04
+420 774 518 974
p. Tomek
+420 776 890 808
prodejna

Úskalí "kvalitních podkladů pro podlahové krytiny

Materiály nejčastěji používané k vytvoření podkladu na stavbách jsou betonová směs a anhydrit.

A/ Betonová směs

Jedná se o umělý slepenec ze směsi cementového pojiva, kameniva a vody. Zdá se, že jeho příprava je jednoduchá, ale v postupu se často chybuje. Známa rada ze staveb zní: „vraž tam lopatu cementu, pět písku a s vodou šetři, ať je to sušší a dřív to vyschne“. Tak vznikne  betonová směs podivných parametrů, jejíž oprava je vždy finančně i časově náročná. 
  

Ukázka nekvalitního betonu.

Základním ukazatelem nedostatku vody ve směsi jsou kuličky nerozmíchaného cementového pojiva a drolící se kamenivo pod tenkou krustou na povrchu.

Procesy zrání:


Hydratace

proces, při kterém vstupuje voda do směsi a směs pak z kašovitého stavu přechází do stavu tuhé a pevné hmoty.
  15-20°C ……………..………. hydratace nerušeně probíhá
 nad 20°C……………….……... hydratace probíhá intenzivněji
 pod 15°C………………..……. hydratace se zpomaluje
 pod  5° C………………...…… hydratace se zastavuje
Proto je u většiny výrobků doporučena teplota okolí a podkladu nejméně + 5 °C!

Tvrdnutí

zpočátku probíhá intenzivně, pak se zpomaluje a zpomaluje, až se prakticky zastaví. Za konečnou pevnost cementu se považuje pevnost po 28 dnech. Při laboratorních zkouškách i v praxi se prokázalo, že používáním cementů kategorie CEM II se doba vyzrání a dotvarování betonové desky prodlužuje až na dvojnásobek, tedy 56 dnů!!! Zároveň s tím se prodlužuje i doba vysychání.
 Cement kategorie CEM I  = slínek a sádrovec, 95-100% slínku
 Cement kategorie CEM II = směsný cement = slínek, sádrovec, struska, popílek, vápenec atd.

Nabývání

je přirozeným jevem hydratace cementů na bázi portlandského slínku. Nabývání je menší než smršťování. Doporučuje se vždy použít vhodnou dilatační pásku na všechny svislé konstrukce.
Smršťování – nastává, hydratuje-li cement na vzduchu, a je způsobeno odpařující se vodou. Smršťování je tím větší, čím více směsové vody bylo použito a čím je okolní prostředí sušší.

B/ Anhydrit

Anhydritový potěr se skládá ze síranu vápenatého, což je kosočtverečný minerál. Další příměsí je kamenivo a různé pryskyřice. Obecně ustálenou mýlkou je to, že v anhydritovém potěru nenastávají objemové změny. Změny nastávají, jen na rozdíl od cementových potěrů, dochází k minimálnímu smrštění. Nabývání je téměř identické, proto jsou vždy oddilatovány svislé konstrukce. Smrštění je takřka nulové a zároveň vzniká vysoká pevnost. Z tohoto důvodu není nutné provádět vetší tloušťky potěru -  minimální tloušťka pro spojené potěry je 30 mm a pro plovoucí již od 35 mm (podle typu potěru a výrobce).