Prodejna
Pracovní doba:
pondělí-pátek: 10:00-15:00 hod.
Schůzky v jinou dobu po dohodě.
Pražská třída 591
Hradec Králové 4, 500 04
+420 774 518 974
p. Tomek
+420 776 890 808
prodejna

Závazné pokyny pro zákazníka při realizaci vinylových podlah

Před pokládkou podlahové krytiny musí zákazník zabezpečit ideální podmínky k pokládce.

 1. Vlhkost podkladu anhydrid 0,3/0,5 %, beton 1,8/2,0% . (Vytápěné/nevytápěné).
 2. Vlhkost vzduchu nesmí přesáhnout 60%, teplota podkladu 18 - 20 °C.
 3. V letních slunečných dnech je nutné velké zasklené plochy zakrýt a v zimním období při podlahovém topení natopit požadovanou teplotu a 72 hodin po pokládce garantovat stejné klima
 4. Až poté je možné natopit podklad, avšak maximálně na 28 °C na povrchu podlahy.
 5. Minimální teplota podlahy nesmí klesnout pod 17 °C.
 6. Položená podlaha je pochozí cca 24 hodin po pokládce.
 7. Lepidlo má úplnou pevnost až po 72 hodinách po pokládce.

   Graf nátopné zkoušky pro vytápěné potěry

  Úspěšná nátopná zkouška je jedna z podmínek pro zahájení pokládky vinylové podlahy

  Důležitost topné zkoušky

 • Podlahář se s vytápěným potěrem setká poprvé v okamžiku, kdy jde zaměřit zakázku. Zeptá se na stáří betonového, či anhydritového potěru a pokud je vytápěn, zdali proběhla topná zkouška. Pokud nebyla provedena topná zkouška, nedoporučujeme pokládku zahájit.
 • Je totiž nutné brát zřetel na to, že při prvním ohřevu nastane uvolnění velkého množství tzv. krystalicky vázané vody. Ta zvýší vlhkost v podkladu a to po určité době nenávratně poškodí hotovou podlahovou krytinu a u anhydritových potěrů, poškození samotného anhydritu.
 • Topná zkouška se skládá z několika cyklů a jedním je i tzv. přetopení podlahy. Do systému se vpustí voda o teplotě vyšší než 60°C (u anhydritu stačí teplota vyšší než 45°C). Ohřátím se začne uvolňovat krystalicky vázaná voda, která se stane vodou normální. Je tedy nutné vodu dostat z podkladu pryč.
 • Začátek topné zkoušky by měl nastat nejdříve po 28 dnech od aplikace potěru. Pro nejrychlejší zbavení zbytkové vlhkosti, je potřeba po topné zkoušce nechat podlahu vychladnout, pořádně vyvětrat, potom zatopit na předepsanou teplotu, která by neměla být vyšší jak 35°C a zajistit větrání.

Materiály nejčastěji používané k vytvoření podkladu na stavbách jsou betonová směs a anhydrit.

POTĚR Cementový Anhydritový
Minimální tloušťka
pod rozvodem
min. 45 mm min 35 mm
Doba prohřátí 3,4 hod. 1,8 hod
Nabývání až 0,9 mm/m až 0,9 mm/m
Smršťování až 1,2 mm/m až 0,03 mm/m